Chuyển tới nội dung

Quy định thực tập tốt nghiệp và mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên

29.05.2020

Khoa CNTT thông báo quy định thực tập tốt nghiệp và một số mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên

(1). Quy định thực tập tốt nghiệp của sinh viên

(2). Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

(3). Báo cáo tiến độ thực tập tốt nghiệp (bản tóm tắt)

(4). Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

(5). Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác