Chuyển tới nội dung

Mẫu đồ án tốt nghiệp và kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa ĐH6C

29.05.2020

Một số mẫu sinh viên cần chú ý:

(1). Mẫu chỉnh sửa đồ án tốt nghiệp

(2). Mẫu đề cương đồ án

(3). Mẫu đồ án tốt nghiệp

(4). Mẫu nhận xét của giảng viên

(5). Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa ĐH6C năm học 2019-2020

Tệp tin đính kèm: