Chuyển tới nội dung

Danh mục biểu mẫu dành cho sinh viên

03.05.2020

DANH MỤC THỦ TỤC MỘT CỬA CHO NGƯỜI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Đính kèm Thông báo số            /TB- TĐHHN, ngày      tháng      năm 2019)

 

TT

Thủ tục

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

Bộ phân giải quyết

Hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Bộ phận trả kết quả

Biểu mẫu số

I

LĨNH VỰC CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

1

Xác nhận Đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

Đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt (đã dán ảnh)

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

01

2

Xác nhận cho sinh viên vay vốn tín dụng

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

Giấy xác nhận sinh viên vay vốn tín dụng

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

02a,b

3

Xác nhận là sinh viên của Trường

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

Đơn xin xác nhân là sinh viên của Trường

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

03a,b

4

Cấp Giấy giới thiệu cho sinh viên, học viên

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

Giấy giới thiệu

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

04

5

Xin thôi học

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

  • Đơn xin thôi học (mẫu 05a).
  • Xác nhận không nợ sách thư viện và nợ học phí của phòng Kế hoạch tài chính (mẫu 05b).

1 tuần làm việc

Chủ nhiệm lớp

05a,05b

6

Xác nhận là sinh viên của Trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Chủ nhiệm lớp

Phòng TCHC (Thầy Trịnh)

Đơn xin xác nhận để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

06a,b,c

7

Xin phép nghỉ học

Chủ nhiệm lớp

Phòng CTSV

Đơn xin phép nghỉ học

Trong ngày

Chủ nhiệm lớp

07

8

Làm lại thẻ sinh viên, học viên

Phòng CTSV

Phòng CTSV

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên, học viên

Trong ngày

Phòng CTSV

08

9

Xác nhận việc chấp hành quy định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Trường trong thời gian học tập tại Trường

Phòng CTSV

Phòng CTSV

Theo hồ sơ của người đi thẩm tra

Trong ngày

Phòng CTSV

09

10

Sửa thông tin SV, HV trên hệ thống

Phòng CTSV

Phòng CTSV

Đơn xin sửa thông tin hồ sơ

Trong ngày

Phòng CTSV

10

11

Xác nhận về việc hưởng ưu đãi trong giáo dục

Phòng CTSV

Phòng CTSV

Giấy xác nhận để xem xét, giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Trong ngày

Phòng CTSV

11

II

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

 

 

1

Xin bảo lưu kết quả học tập

Chủ nhiệm lớp

Phòng Đào tạo

- Đơn xin bảo lưu (mẫu 12)

- Xác nhận không nợ sách thư viện và nợ học phí của phòng Kế hoạch tài chính (mẫu 05b)

1 tuần làm việc

Tệp tin đính kèm:

Khoa Công nghệ thông tinKhoa Công nghệ thông tin
Điện thoại: 02438370598 ( Số lẻ: 170)
Email: kcntt@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Phòng B.607, 41A Đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: https://cntt.hunre.edu.vn