Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin

1. Trưởng khoa: TS. Lê Phú Hưng

Email: Lphung@hunre.edu.vn

2. Phó trưởng khoa: Ths. Lê Lan Anh

Email: Llanh@hunre.edu.vn

3. Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Ngọc Khải

Email: Nnkhai@hunre.edu.vn