Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo khoa

Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin

1. Trưởng khoa: TS. Lê Phú Hưng

    Email: lphung@hunre.edu.vn

2. Phó trưởng khoa: Ths. Lê Lan Anh

   Email: Llanh@hunre.edu.vn

3. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Khải

    Email: nnkhai@hunre.edu.vn