Chuyển tới nội dung

Khoa Công nghệ thông tin tham gia lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa ĐH TN &MT HN và Tập đoàn Bảo Sơn về chương trình hợp tác đào tạo, thực tập, việc làm diễn ra ngày 12/6/2020

13.06.2020

Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Tập đoàn Bảo Sơn về chương trình hợp tác đào tạo diễn ra ngày 12/6/2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là trường Đại học trọng điểm, đa ngành nghề đào tạo. Mục tiêu của chương trình ký kết này nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo theo định hướng nghề nghiệp POHE, gắn lý thuyết với thực hành, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, với phương châm “Học đi đôi với hành” và kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chương trình được ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, Bảo Sơn sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc để các em sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên Môi trường đến thực tập nghề nghiệp. Sự hợp tác giữa hai bên sẽ giúp các em sinh viên được cọ xát thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thực hiện phương châm "thực học, thực hành". Qua các chương trình đào tạo ứng dụng này sẽ góp phần đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng.

Tập đoàn Bảo Sơn với 40 năm phát triển và hiện có khoảng 19 công ty thành viên và cũng là nơi tuyển dụng, cung cấp lao động cho các khu chế xuất, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bảo Sơn mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng việc kết nối các em sinh viên của Trường đến thị trường lao động trong nước và quốc tế chất lượng cao. Hai bên hợp tác toàn diện với tinh thần không chỉ hỗ trợ trong đào tạo, tìm đầu ra cho sinh viên mà còn ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau.

Trong buổi ký kết này, nhiều nội dung được đưa ra để trao đổi, thảo luận. Đặc biệt được chú trọng và ưu tiên trao đổi hơn về sự hợp tác của Khoa Công nghệ thông tin với Tập đoàn Bảo Sơn hướng cho sinh viên của Khoa đến thực tập, làm việc và định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu (Thầy Trưởng khoa Lê Phú Hưng cho biết)

Sau buổi lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Sơn đã giới thiệu hệ thống cơ sở đào tạo của Bảo Sơn với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Lãnh đạo hai bên cùng mong muốn và hợp tác hiệu quả giữa đào tạo nguồn nhân lực với giải quyết việc làm bền vững cho hàng nghìn sinh viên của Nhà trường trong thời gian tới.

Bài viết khác