Chuyển tới nội dung

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 thành công xuất sắc

03.08.2020

Ngày 28/7/2020, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Khoa CNTT đã tổ chức và đánh giá các đề tài NCKH của sinh viên trong năm học 2019-2020 đã được Nhà trường phê duyệt.

Hội đồng đã tiến hành đánh giá nghiêm túc, khách quan và sôi nổi. Các thành viên chủ nhiệm đề tài bảo vệ đã đưa ra các sáng kiến trong đề tài và mô tả thực nghiệm một cách thuyết phục trước hội đồng. Kết quả các đề tài đã bảo vệ hoàn thành một cách xuất sắc và được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao trong sự cố gắng nghiên cứu khoa học của Thầy - trò trong Khoa.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ CÁC NHÓM
SINH VIÊN THỰC HIỆN NCKH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Nhóm SV thực hiện

Lớp

1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo độ bụi trong không khí với bo mạch nhúng Arduino.

ThS. Nguyễn Đức An

Hồ Thị Diệu Thúy
Giàng Văn Thái
Nguyễn Văn Phương
Nguyễn Văn Trình
Nguyễn Thùy Dương

ĐH7C5
ĐH7C2

2

Nghiên cứu và xây dựng bộ tích hợp điều khiển trong lập trình cảm biến phát hiện khí Gas, khói trong môi trường, ứng dụng gửi cảnh báo tin nhắn đến số điện thoại di động bằng SMS.

ThS. Nguyễn Văn Hách

Đỗ Đăng Lâm
Phạm Văn Tuân

ĐH6C3

3

Nghiên cứu và ứng dụng computer vision vào ứng dụng nhận diện biển số xe.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Dương Ngọc Hưng
Nguyễn Quang Thành
Lý Thị Ngoan

ĐH7C5
ĐH7C4

4

Nghiên cứu xây dựng phần mềm chế độ dinh dưỡng cho trẻ em trên nền tảng ANDROID STUDIO

ThS. Nguyễn Văn Hách

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Yến
Lê Văn Thịnh

ĐH7C5

5

Nghiên cứu và xây dựng website Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

TS. Lê Phú Hưng

Nguyễn Chung Hữu
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Viết Tiến
Trần Thanh Sơn

ĐH7C2
ĐH7C4

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác