Chuyển tới nội dung

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

01.01.2020

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đã được phê duyệt năm học 2016-2017 và 2017-2018 được bảo vệ thành công xuất sắc.

Tệp tin đính kèm: