Chuyển tới nội dung

 Khoa Công nghệ thông tin hợp tác với nhiều trường Đại học trên thế giới

05.05.2020

Hiện nay Khoa Công nghệ thông tin hợp tác với nhiều trường Đại học của các nước Anh, Pháp, Italy, Úc trong đào tạo và nghiên cứu.