Chuyển tới nội dung

 Khoa Công nghệ Thông tin hợp tác rộng rãi với các trường Đại học và các doanh nghiệp

28.04.2020

Hợp tác với các trường Đại học

Đại học Quốc Gia Hà Nội,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,Đại học Việt Pháp, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,Học Viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Mỏ địa chất, Cục Công nghệ Thông tin- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học La Trobe (Úc),Đại học Paris 6 (Pháp)...

Hợp tác với các doanh nghiêp

Khoa đã hợp tác với nhiều công tyCông nghệ Thông tinhàng đầu của Việt Nam như FPT software, Tập đoàn công nghiệp Viettel, Liên doanh giữa tập đoàn bưu chính viễn thông và LG(Hàn Quốc) và nhiều công ty khác trong nghiên cứu, đào tạo, thực tập và tuyển dụng cũng như các hoạt động khác.