Chuyển tới nội dung

Danh sách các giảng viên trong Khoa

01.04.2020

Danh sách các giảng viên trong Khoa

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Lê Phú Hưng

Tiến sĩ

Mạng máy tín

Trưởng Khoa

 

2

Nguyễn Ngọc Khải 

Tiến sĩ

Công nghệ thông tin

Phó trưởng Khoa

 

3

Lê Lan Anh  

Thạc sĩ           

Khoa học máy tính    

Phó trưởng Khoa

 

4

Trần Cảnh Dương

Tiến sĩ

Hệ thống quang học định vị, thông tin liên lạc và xử lý thông tin

Phó Trưởng Khoa

 

 

Chi tiết

 

 

5

Trương Xuân Quang

 Tiến sĩ

 

 

Giảng viên

 

6

Nguyễn Đức Toàn

Tiến sĩ

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

7

Phạm Thị Thanh Thủy

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

 8

Vũ Văn Huân

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Giảng viên

 

 

9

 

Nguyễn Văn Hách

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

 10

Nguyễn Ngọc Hoan

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

 

11

Trịnh Thị Lý

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

Giảng viên

 

 

12

 

Đặng Thị Khánh Linh

Thạc sĩ

Tin học kinh tế

Giảng viên

 

 

13

 

Bùi Thị Thùy

Thạc sĩ - NCS

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

 

14

 

Phí Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

 

15

 

Đỗ Thu Nga

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Giảng viên

 

 16

Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Giảng viên

 

 17

Đặng Thành Công

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giảng viên

 

 18

Vũ Ngọc Phan

Thạc sĩ - NCS

Tin học - Trắc địa

Giảng viên

 

 19

Lê Thị Vui

Thạc sĩ

Công nghệ thông tin

Giảng viên

 

 20

Nguyễn Đức An